FysioExpert & FysioVerton

Schouder Revalidatie Programma

Wat is het FysioExpert SchouderRevalidatieProgramma® (SRP) ?
• Vernieuwend en uniek;
• Gebaseerd op jarenlange ervaring en recente wetenschappelijke inzichten;
• Gedegen onderzoek door testen en meten;
• Individuele behandeling en coaching/training;
• Groepsgerichte training en begeleiding;
• Effectiviteitsmeting door regelmatige hertesten;
• Hoog succespercentage i.r.t. de behandelresultaten.

Is een door FysioExpert® ontwikkeld behandel- en trainingsprogramma, waarin wij de meest recente inzichten rondom schouderrevalidatie hebben verwerkt. Deze inzichten hebben als basis gediend voor onze aanpak. In onze aanpak staat een uitgebreide intake en onderzoek met behulp van de nieuwste meet- en testapparatuur, voorlichting/advisering over het ontstaan en verloop van de klacht en actieve revalidatie centraal. U heeft immers schouderklachten en u wilt advies en hulp bij het effectief bestrijden ervan. Naast onze coachende en adviserende rol zullen wij u vooral stimuleren om zelf actief bezig te zijn met het succesvol bestrijden van uw klachten.

Waarom een FysioExpert SchouderRevalidatieProgramma®?
U heeft sinds korte of langere tijd schouderklachten. De schouderklachten belemmeren u vooral in het dagelijks functioneren of in de arbeids- en/of sportsituatie en zijn voor u aanleiding geweest om hulp te zoeken. U bent daarom via verwijzing van uw huisarts, specialist of op eigen initiatief bij ons gekomen. In sommige gevallen moet u zelfs binnenkort geopereerd worden, dan wel bent u reeds kortgeleden geopereerd. De hulp die u nodig heeft vereist maatwerk en deskundigheid.
Het FysioExpert SRP® voorziet hierin. Wij zullen u helpen bij het succesvol bestrijden van uw schouderklachten. Uw schouderklachten zijn onze zorg, terwijl u verantwoordelijk bent voor het eindresultaat.

Welke verschijnselen herkennen wij bij schouderklachten?
• Acute klachten aan de schouder t.g.v. een (sport)trauma of overbelasting door langdurig éénzijdige belasting. Er is naast hevige stekende en lokale pijn vaak sprake van een bekneld gevoel tijdens het bewegen, waardoor bewegingsverlies en functionele problemen bij de dagelijkse activiteiten, zoals bovenarms bewegen, tillen en het dragen van lasten;
• Chronische klachten aan de schouder, meestal als gevolg van langdurige overbelasting van het manchet van schouderspieren. Hierbij ervaart u vaak zeurende pijn, die wat uitstraalt in de arm en die belastings- en bewegingsafhankelijk is. Ook ervaart u vaak klachten aan de nek of schouderbladregio;
• Bewegingsarmoede en slecht beweeggedrag van de hele bewegingsketen. Door pijn en stijfheid is het gewrichtsspel tussen arm, schouderblad, sleutelbeen en wervelkolom verstoord;
• Verminderde belastbaarheid van de schouder omdat de kwaliteit van het spierkorset rond uw schouder en wervelkolom afneemt.

De opbouw van het FysioExpert SchouderRevalidatieProgramma®

De intake
Wij starten het behandeltraject altijd met een uitgebreide intake, de zgn. FysioExpert basismeting®, waarin aandacht voor uw hulpvraag en verwachtingen. Wij voeren tevens een lichamelijk onderzoek uit en verrichten een aantal FysioExpert® metingen op gebied van spierkracht, stabiliteit, lenigheid en coördinatie. Uniek in onze testmethodiek is het gebruik van een aantal computergestuurde meetinstrumenten. Hiermee zijn wij in staat om objectief uw beginniveau vast te stellen en vast te leggen. De test gegevens vormen de basis voor uw behandel- en trainings/begeleidingsprogramma. Dit programma wordt met behulp van een behandelprotocol voor u op maat gemaakt door één van de FysioExpert® therapeuten.

De behandeling
Wij volgen een door onszelf ontwikkeld activiteit- en gedragsgebonden behandelprotocol. Dit unieke protocol is onderverdeeld in een aantal fases, te weten:

1. de behandelfase op stoornisniveau (0-4 weken)
2. de beperkt functionele belastbaarheidsfase op beperkingenniveau (2-8 weken)
3. de volledig functionele belastbaarheidsfase op beperkingenniveau (6-12 weken)

De behandelfase kenmerken zich door:

De EERSTE fase:
• het geven van informatie en advies in relatie tot uw klachten; (“Hoe word ik BAAS over mijn eigen pijn?)
• behandelingen gericht op “pijnmanagement; (mobilisatie- en manuele technieken)
• opbouw van een (thuis)oefen- en trainingsprogramma, gericht op herstel van het bewegingsgevoel. (“Hoe leer ik Veilig Bewegen”?)

De TWEEDE fase:
• start van het actief stabiliserend en mobiliserend oefenprogramma;(“van ontspanning naar inspanning”)
• start van de beperkte functionele training gericht op het normaliseren van de dagelijkse handelingen in een beperkt bewegingstraject;
• het verbeteren van het beweeggedrag van schouder en wervelkolom i.c.m. het uitbouwen van het thuisoefenprogramma, zodat uw controle over uw klachten toeneemt;
• opnieuw veel aandacht voor het informeren en adviseren i.r.t. uw (rest)klachten.

De DERDE fase:
• uitbouw van het op maat gemaakte trainingsprogramma;(van oefenen naar trainen)
• opnieuw veel aandacht voor het testen van het fysieke prestatievermogen;
• adviseren en informeren i.r.t. zelfmanagement; (Hoe word ik mijn eigen therapeut”?)
• eindtest, analoog aan intake om effectmeting van SRP te kunnen uitvoeren.

Hoe ziet een training voor uw schouder eruit?
In trainingssessies van een uur zult u gedurende 2-3x per week in de medische trainingsruimte ZELF aan het werk zijn. Uw lichamelijk prestatievermogen moet in deze fase immers omhoog totdat wij een optimaal eindniveau hebben bereikt.
Met behulp van een uitgebalanceerd trainingsprogramma zullen wij uw schouder in de trainingsfasen aan steeds groter wordende belastingsvormen blootstellen. Er zal dus sprake zijn van training !! Dit betekent dat wij de grenzen van uw prestatievermogen opzoeken, rekening houdend met uw mogelijkheden en het door u gewenste eindniveau. Tijdens de training maken wij gebruik van veel (her)testmomenten. Hiermee zijn wij in staat het zorgprogramma te “volgen”, de effecten van de training te evalueren en het zorgprogramma eventueel aan te passen.

De outtake en evaluatiefase
Tijdens de outtake zullen wij vooral ingaan op de vraag of uw hulpvraag is beantwoord en of de behandeling heeft voldaan aan uw verwachtingen. Tevens zullen wij, met behulp van een FysioExpert eindmeting®, het eindniveau vaststellen en dit vergelijken met de uitkomsten van de basismeting, uitgevoerd aan het begin van het behandeltraject.
Tenslotte zullen wij met u een eventueel preventief vervolgtraject bespreken en informeren wij uw (huis)arts over de bereikte behandelresultaten.

Hoe lang duurt het FysioExpert SchouderRevalidatieProgramma®
Het FysioExpert SchouderRevalidatieProgramma® is een tijdbegrensd programma. Afhankelijk van uw schouderaandoening kan het behandel- en trainings/begeleidingstraject variëren van 4 weken tot 3-6 maanden. Gemiddeld wordt u 2-3 per week behandeld, tenzij anders noodzakelijk of geadviseerd door de verwijzend arts.

Welke rol speelt de fysiotherapeut in het FysioExpert SchouderRevalidatieProgramma®?
De fysiotherapeuten die het FysioExpert SchouderRevalidatieProgramma® aanbieden zijn speciaal geschoold in de coachende, adviserende en trainende rol die zijn innemen. De (sport)fysiotherapeut bewaakt het behandel- en trainingsprogramma. Een bewegingswetenschapper voert de metingen en tests gedurende het programma uit.